COACHING I GESTIÓ D’EQUIPS

Curs dirigit a caps d’equip i persones interessades en millorar les seves competències a l’hora de gestionar equips de treball.

Objectius

Gestionar els equips de treball amb eficiència, garantint un clima de treball favorable al desenvolupament personal i professional de les persones.

  1. Analitzar les característiques i relacions internes en equips de treball.
  2. Analitzar les pròpies característiques en relació a l’equip i plantejar-nos un pla de millora personal.
  3. Aplicar tècniques de comunicació efectiva enl’equip de treball
  4. Aplicar tècniques de resolució de conflictes en els equips de treball.
  5. Identificar les potencialitats dels membres de l’equip i orientar les tasques al seu desenvolupament.
  6. Elaborar pla de millores en el propi equip de treball.

grupo-unido-manos-profesionales