COM PERSUADIR PER VENDRE MÉS

Destinataris

 • Gerents que volen millorar la seva capacitat per transmetre o “vendre” un compromís i una idea al seu equip de treball.
 • Caps d’equip i persones interessades en millorar les seves competències a l’hora de comunicar-se amb equips de treball.
 • Persones dedicades al món de la venta, ja sigui en la venda d’un mateix o bé la de productes i/o serveis.

Objectius

Augmentar les eines personals per poder tenir més recursos interns i externs alhora d’oferir un producte o servei a tercers amb la finalitat de convèncer per la persuasió i no la imposició.

 • Analitzar els factors que intervenen en un procés de compra-venda
 • Desenvolupar capacitats personals per transmetre de forma directa i clara
 • Saber que és el que el client valora del producte o servei que s’ofereix
 • Escoltar i veure el doble i parlar la meitat
 • Aplicar tècniques innovadores en el món de la comunicació humana

Continguts

 • Què és la PNL (Programació Neurolingüística)?
 • La PNL i la venda
 • El disseny en el procés de la venda
 • El llenguatge de la ment
 • Sistemes representacionals VAK
 • Accessos oculars
 • Rapport i duplicació
 • Crear acció mitjançant les paraules

Metodologia

La metodologia d’aquest curs es centrarà en l’alumne i es treballaran els continguts a través de casos pràctics, activitats experiencials i dinàmiques grupals.

Els alumnes hauran de tenir un rol actiu i participatiu en les activitats per facilitar la integració de la informació, tècniques i estratègies utilitzades en el curs dins del marc personal i laboral.

shutterstock_186346175