Continua comprant “COMUNICACIÓ EFICAÇ I LIDERATGE” s'ha afegit a la vostra cistella.

CURS D’ANGLÈS AVANÇAT

185,95 IVA inclòs

L’objectiu d’aquest curs és desenvolupar els processos de comunicació oral i escrita en anglès, mitjançant l’adquisició dels continguts teoricopràctics necessaris per a això, valorant la importància dels mateixos per a l’atenció a visitants de parla no hispana. Comprendre el sentit general d’un text escrit, aprenent a seleccionar la informació necessària i a deduir el significat de les paraules pel context. Entendre el sentit de textos orals. Deduir significats pel context i l’entonació de les frases. Aprofundir en el coneixement de la gramàtica i adquirir nou vocabulari, permetent la consolidació d’estructures i vocabulari adquirits amb anterioritat. Establir relacions entre el significat, la pronunciació i la representació gràfica d’algunes paraules i frases, així com reconèixer aspectes sonors, rítmics i d’entonació. Dominar la competència lingüística demostrant una comunicació fluïda en situacions professionals i comercials. Perfeccionar les seves capacitats de comprensió (auditiva, lectora i redactora) aconseguint una òptima comunicació en la llengua anglesa. Estudiar els aspectes funcionals i socials de la llengua anglès: requeriments, suggeriments, demanar informació, etc. Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, actuant especialment en la producció i compressió de missatges orals, així com fomentar d’interès cap a la cultura anglosaxona com a mitjà per eliminar les barreres culturals que dificulten l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa.

Veure contingut del curs

Categoria: Etiquetes: ,