Continue shopping “MÀRKETING I VENDES” has been added to your cart.
Continue shopping “COMMUNITY MANAGER” has been added to your cart.
Continue shopping “COMUNICACIÓ EFICAÇ I LIDERATGE” has been added to your cart.
Continue shopping “ATENCIÓ AL CLIENT” has been added to your cart.
Continue shopping “CURS D’ANGLÈS AVANÇAT” has been added to your cart.

CURS D’ANGLÈS AVANÇAT

185,95 IVA inclòs

L’objectiu d’aquest curs és desenvolupar els processos de comunicació oral i escrita en anglès, mitjançant l’adquisició dels continguts teoricopràctics necessaris per a això, valorant la importància dels mateixos per a l’atenció a visitants de parla no hispana. Comprendre el sentit general d’un text escrit, aprenent a seleccionar la informació necessària i a deduir el significat de les paraules pel context. Entendre el sentit de textos orals. Deduir significats pel context i l’entonació de les frases. Aprofundir en el coneixement de la gramàtica i adquirir nou vocabulari, permetent la consolidació d’estructures i vocabulari adquirits amb anterioritat. Establir relacions entre el significat, la pronunciació i la representació gràfica d’algunes paraules i frases, així com reconèixer aspectes sonors, rítmics i d’entonació. Dominar la competència lingüística demostrant una comunicació fluïda en situacions professionals i comercials. Perfeccionar les seves capacitats de comprensió (auditiva, lectora i redactora) aconseguint una òptima comunicació en la llengua anglesa. Estudiar els aspectes funcionals i socials de la llengua anglès: requeriments, suggeriments, demanar informació, etc. Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, actuant especialment en la producció i compressió de missatges orals, així com fomentar d’interès cap a la cultura anglosaxona com a mitjà per eliminar les barreres culturals que dificulten l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa.

Veure contingut del curs