COMUNICACIÓ EFICAÇ I LIDERATGE

150,00 IVA inclòs

L’objectiu d’aquest curs és aprendre a comunicar-te amb garanties d’èxit, utilitzant els procediments més efectius per a la comunicació, optimitzant el llenguatge no verbal i controlant els missatges paraverbals i l’aparença. Practicar l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat com a eines per aconseguir els nostres objectius comunicatius.

Veure contingut del curs