COMMUNITY MANAGER

309,92 IVA inclòs

L’objectiu que persegueix aquesta formació és el de conèixer les principals funcions i eines d’un community manager dins de l’empresa:

• Conèixer el paper Community Manager com a professional dins el marc empresarial i de l’estratègia central de comunicació, així com la seva importància i funcions dins de l’organització.
• Identificar i dominar les habilitats, dinàmiques de treball i les eines disponibles per desenvolupar les funcions del Community Manager a les comunitats online.
• Aprendre a gestionar les comunitats en línia, des d’un punt de vista estratègic en els mitjans socials, mesurant els seus resultats.

Veure contingut del curs