ATENCIÓ AL CLIENT

347,11 IVA inclòs

L’objectiu que persegueix aquest curs és augmentar el nivell de vendes, tant en la quantitat com en la qualitat. Dotarem l’alumne dels coneixements essencials a tenir en compte tant en les variables de Màrqueting, vendes, aptituds i actituds que s’han de tenir en compte en qualsevol procés comercial, fent especial èmfasi en una atenció al client que persegueix l’excel·lència.

Veure contingut del curs