INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Dirigit a persones interessades en conèixer, analitzar i treballar les seves emocions amb l’objectiu de millorar la forma de relacionar-se amb els altres i la d’afrontar les diferents situacions i reptes que se’ns plantegen en el dia a dia.

Objectius

Conèixer quines són les nostres emocions i la conducta que se’n deriva per aplicar tècniques d’autocontrol i comunicació efectiva que millorin el nostre benestar emocional i les relacions amb els altres.

  • Identificar les emocions i pensaments derivats de la interacció amb les persones.
  • Conscienciar-se sobre les causes del nostre estat mental i emocional i les seves conseqüències a nivell físic, psicològic i d’acció
  • Associar les emocions i pensaments amb als efectes que tenen sobre l’estat emocional i la conducta.
  • Disposar de les eines necessàries per manejar les pròpies emocions.
  • Millorar la relació amb l’entorn a través del desenvolupament d’habilitats socials i una actitud empàtica
  • Aplicar tècniques de comunicació; l’assertivitat per gestionar conflictes personals i professionals.

 

happiness-824419_640