Gestió del temps: qui s’ha endut el meu temps?

Aquest curs està destinat a aquells persones que volen obtenir eines i habilitats senzilles per gestionar-se el temps per assolir els seus objectius. Per a persones i professionals que hagin de planificar el seu temps o el dels altres.

Especialment indicat per aquelles persones que no tenen mai temps per fer les coses, com per exemple, formar-se en gestió del temps.

Objectius

  • Definir el concepte de gestió del temps com a habilitat i com a creença.
  • Determinar les causes de la mala gestió del temps.
  • Aplicar les millors pràctiques per la millora de la gestió del temps.
  • Planificar i prioritzar adequant les tasques amb el nostre compromís.

 

clock-865680_640