Teresa Sanz i Pinyol – Instructora de Mindfulness i Coach en l’adquisició de l’hàbit de la pràctica meditativa

Psicòloga, coach i formadora.

Màster en intervenció psicològica amb DBM.

Formada en hipnosi Ericksoniana.

Mira el seu vídeo de presentació